Provoz kanalizace

Informace o provozu a podmínkách provozu kanalizace v obci Dříteč

V případě zjištění závady na kanalizaci prosím kontaktujte pana Václava Vosyku tel. č. 607 831 139 nebo pana Jozefa Petrence tel. č. 606 660 233.

Vážení odběratelé,

jak jsme Vás informovali v prosincovém Obecním zpravodaji 2016, obec Vám v nejbližší době bude doručovat nové smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod, které jsou po obsahové stránce uvedeny do souladu s aktuální právní úpravou a požadavky zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. Spolu se smlouvou obdržíte i doprovodný, osvětlující přípis, jak je zapotřebí s danou dokumentací naložit.

Předem Vám děkujeme za součinnost.

Cena stočného, která od roku 2016 činí 39 Kč včetně DPH za 1 m3 na základě usnesení zastupitelstva č. 9/2015 ze dne 16.12.2015, zůstává pro rok 2017 nezměněna.

 

Dokumenty k provozu kanalizace

Provozní řád kanalizace a ČOV

Provozně manipulační řád

Povolení k vypouštění odpadních vod + prodloužení povolení

 

Dokumentace týkající se smluv s odběrateli

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod (rok 2017)

Reklamační řád od 1. 11. 2016

Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod od 1. 11. 2016