Kontaktní osoby a zaměstnanci obce

Starosta

Jozef Petrenec
mobil: 606 660 233
e-mail: starosta@dritec.cz

Místostarosta

Dita Kovářová
mobil: 775 702 774
e-mail: mistostarosta@dritec.cz

Účetní obce, pokladník

Ing. Irena Dědková
tel: 466 931 162
mobil: 725 702 636
e-mail: obec@dritec.cz

Technické služby obce

Václav Vosyka
mobil: 607 831 139
Lucie Pošvová
mobil: 773 192 698

Webové stránky

(vložení plakátů, oznámení, ztráty a nálezy, apod.)

Dita Kovářová  
e-mail: mistostarosta@dritec.cz